Türkçe
Gallery-border Gallery-border Dron-white-border VK-white-border
Türkçe

GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Mart 31st, 2019

2019’un 1. çeyreğinde, sanayi bölgesinin web sitesinin dokümentasyon kısmında aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır:

“Açıklanacak bilgiler” kısmına aşağıdaki belgeler eklenmiştir:

Ocak 2019 Ürün ve hizmetlere teknik ulaşım mevcudiyeti

Ocak 2019 Boş hacim kapasitesi

Aralık 2018 Halihazırdaki harcama yükü test ölçümleri

Haziran 2018 Halihazırdaki harcama yükü test ölçümleri

2018 Elektrik gücü bilançosu

LLC KSK çalışma şartları özel inceleme raporu

2020 senesi tarifeleri ve elektrik enerjisi iletimi için uzun vadeli parametreleri hakkında önergeler

“Yasal belgeler” kısmına, aşağıdaki belgeler yüklenmiştir:

29 Aralık 2018 tarihli ve 726-p numaralı karar “Güç alıcılarının tekonolojik yollarla bağlanmasına ücret getirilmesi hakkında”

29 Aralık 2018 tarihli ve 726-p numaralı karar “30 Aralık 2015 tarihli ve 535-p numaralı Leningrad Oblast’ın Tarifeler ve Ücretlendirmeler Politikası Komitesi’nin kararı üzerinde yapılan değişiklikler hakkında “